Zákaznická linka
info linka 800 183 572
česká verze   english version   Deutsch Version
 
windowholding.cz >Pro média>Napsali o nás
Hledání:

novinka  21. 07. 2010    Domov č.8/2010

Výměna oken

 
CO VÁS ČEKÁ A JAK ZÍSKAT DOTACE

Ještě nemáte nová okna, a přitom po nich váš dům či byt již léta volá? Jejich výměnu nemusíte odkládat. Jednak je to změna k dobrému, která je poměrně rychlá, a efekt je zaručený, jednak můžete ušetřit a čerpat dotace z programu Zelená úsporám. Ani to není nad lidské síly, jak se může zdát. Požádejte o pomoc odborníky a dotace bude vaše.

Samotná výměna oken není nic, čeho by bylo nutné se bát. S výběrem těch správných právě pro váš objekt poradí buď odborníci na okna nebo - v případě, že budete žádat o dotaci z programu Zelená úsporám - mohou pomoci i firmy, které se získáváním dotací zabývají. Ty vám dokonce poradí, na která okna dotaci získáte a za jakých podmínek nebo co je nutné udělat navíc, abyste na ni dosáhli.

JEDNODUCHÝ PROCES

Pokud máte vybraná okna a firmu, která je vyrobí a osadí, bývá pak jejich výměna otázkou i třeba jen jediného dne. To v případě, že se jedná o menší byt. U většího bytu, v domě nebo při složitějších zednických pracích se může výměna protáhnout, ale nejvýš na pár dnů. Systém zabudování oken bez ohledu na materiál, z něhož jsou vyrobena, je přitom v podstatě totožný. Staré okno je demontováno, nové se osadí, utěsní a proces zakončují začišťovací zednické práce.

PŘÍPRAVA JE SNADNÁ

Jak se na výměnu oken co nejlépe připravit? Největší nepořádek nezpůsobuje výměna samotná, ale právě zednické práce po ní, někdy i demontáž starého okna, to třeba v případě, že odstraňujete stará špaletová okna,nebo v panelových domech, kde je zase často nutné řezat flexou železné součásti.
Důležitý je především prostor, a to jak pro dočasné uskladnění nových oken, která montážní firma přinese (vyklidit předsíň, chodbu, část pokoje), tak před jednotlivými okny pro práci samotnou. Dobré je přikrýt věci, do nichž by se neměl dostat prach, i když stoprocentní ochrana před vniknutím jemných částeček prachu neexistuje. Není potřeba vystěhovat celý byt, měli byste jen udělat všechno pro to, abyste ochránili svůj majetek. Montážní firma je sice rovněž schopna zařídit základní ochranu interiéru, podlah apod., ale raději to nenechávejte jen na ní. To, že se vám naprášilo do drahé elektroniky, vám určitě nikdo nenahradí, na druhou stranu škody způsobené třeba stěhováním oken apod., které udělají zaměstnanci firmy, samozřejmě napraveny či uhrazeny budou.

ZKONTROLUJTE SI PRÁCI

I jako naprostí laici můžete práci odvedenou „oknaři“ zkontrolovat. Jsou samozřejmě věci, které zůstanou skryté i odborníkovi a projeví se až po delší době užívání. To se týká především kotvení okna (to, jak je okno připevněné ke stavební konstrukci) a jeho vypodložení. Pokud je kotvení či vypodložení nedostatečné, a může to být třeba z důvodů, že si montážní dělníci chtěli ušetřit práci či materiál, může po čase popraskat omítka kolem okna, může se také prohýbat jeho rám či se při manipulaci hýbat celé okno. Problém je možné řešit většinou dodatečným dokotvením (pomocí tzv. turbošroubů nebo u plastových oken páskovými kotvami). Záleží na typu stavební konstrukce -zda dokotvení nebrání třeba vrstva izolace nebo nedostatečně pevné zdivo. Není-li náprava touto cestou možná, nejzazší řešení představuje vybourání zánovního okna a opětovná montáž.

NEMUSÍTE BÝT ODBORNÍCI

Co už si ovšem můžete zkontrolovat i pouhým okem laika, je provedení tzv. vypěnění (vyplnění spáry mezi oknem a stavební konstrukcí polyuretanovou pěnou). Pěna sice nemusí vyplňovat spáru do poslední skulinky, malá nevyplněná mezírka funkčnost ani schopnost izolace neovlivní, ale s nadsázkou řečeno - nemůže tento materiál chybět po obvodu poloviny rámu. Důležité také je, aby byla zvenčí dostatečně a řádně začištěna a nebyla dlouhou dobu vystavena působení slunce a větru, protože především pod přímými slunečními paprsky dochází k jejímu pozvolnému rozpadu. Pěna se drolí a také její schopnost tepelně izolovat je významně narušena. Takto poškozené utěsnění okna může časem absorbovat vlhkost, což je začátek pro vznik plísní.
Dále můžete pouhým okem zkontrolovat, zda je dobře nalepena fólie po obvodu okna, která má rovněž za úkol těsnit a zabránit vnikání vlhkosti. Konečně i laik odhalí špatné provedení zednických prací, případně nalepení lišt (používá se hlavně v panelových domech k začištění), dotěsnění pomocí těsnicích pásek apod. I tady, je-li tato fáze špatně provedena, hrozí pronikání vlhkosti zvenčí, její kondenzace v interiéru a vznik plísní.

OKNA SI HÝČKEJTE

Profesionální a bezchybná montáž ještě nestačí k tomu, aby okno bez problémů fungovalo desítky let. Musíte se o ně také starat. Nejméně péče vyžadují okna plastová a hliníková, kde stačí jednou ročně promazat kování, případně k tomu určeným přípravkem přetřít těsnění. Dřevěná okna sice nevyžadují pravidelnou a namáhavou údržbu, jak se traduje, nicméně i ta je nutné ošetřovat, a to nejlépe jednou za půl roku přetřít rám speciálním přípravkem, který ochrání jeho povrchovou úpravu. Přípravek se aplikuje na houbičku a rámy jím můžete ošetřit třeba při pravidelném mytí oken. U dřevěných oken záleží i na tom, na jakou světovou stranu jsou situována, při pravidelném působení slunečních paprsků může i při zmíněné údržbě povrchová úprava odejít rychleji. Po několika letech byste tak na svá dřevěná okna měli zavolat firmu, aby je odborně upravila. Vůbec odborníky volejte vždy, když budete mít s okny problém - neotvírejte je násilím, pozvěte k tomu profesionály, kteří je seřídí. Ještě na doplnění - chraňte svá okna, ať jsou jakkoli stará, před újmou ze stavebních prací (nová fasáda apod.), na rámy nepoužívejte agresivní chemické přípravky a na sklo by neměla přijít drátěnka, žiletka, nůž...

NA DOTACE NAJMĚTE FIRMU

Ať už se na výměnu oken chystáte nebo ji máte úspěšně za sebou, určitě přemýšlejte o možnosti získat finanční prostředky

** z programu Zelená úsporám, přičemž firma, která okna dodala či dodá,musí být v SOD(Seznam odborných dodavatelů registrovaný u Státního fondu životního prostředí - SFŽP) a práce musejí být kompletně poskytnuty firmou - na svépomoc dotaci nedostanete.
Dobrá rada při snaze o získání dotací zní - nepouštějte se do toho sami! Hrozí vám nekonečný kolotoč běhání mezi projektanty a úřady, přičemž nemusíte být úspěšní. Na trhu dnes působí mnoho firem, které vás k dotaci dovedou krok za krokem a úspěch zaručí ještě před podpisem smlouvy. I po vyplacení odměny za jejich práci se vám tato volba vyplatí a na dotacích vyděláte.

SÁM MEZI ÚŘEDNÍKY

Samozřejmě teoretická možnost, že si dotace vyběháte sami, existuje. Ale skutečně jen teoretická. V každém případě budete potřebovat projektanta k vytvoření energetického posudku objektu, stejně jako projektanta na samotné řešení. A nemusí to být jedna a táž osoba. Byť se úředníci na SFŽP, který dotace schvaluje, řídí stejnými metodikami, přesto je přístup každého z nich individuální a s největší pravděpodobností budete s první, druhou a možná i třetí žádostí posláni domů kvůli formálním chybám. Vy pak musíte žádat o doplnění či dovysvětlení dílčích věcí jednoho z projektantů nebo oba, kterým sdělíte požadavek úředníků. Projektant nemusí být vždy ochoten nebo nemusí s požadavkem souhlasit, jeho doplnění nemusí být dostatečné - a vy se ocitáte v začarovaném kruhu.

PORADÍ UŽ PO TELEFONU

Proti tomu specializované společnosti mají v tomto ohledu četné zkušenosti, neboť za sebou mají desítky či stovky úspěšně podaných žádostí. Vědí co, jak, kam, kdy. Také vám obvykle už při telefonickém rozhovoru nebo první osobní schůzce dokáží sdělit, na jakou výši dotace dosáhnete, a zda vůbec, případně co budete muset udělat pro její získání. Až poté přijde na řadu podpis smlouvy.
Následuje pomoc doslova krok za krokem, která vás v konečné fázi dovede se žádostí schválenou od SFŽP do jedné z pěti bank, jež poukazují schválené dotace na váš účet. To vše po pečlivých konzultacích s vámi, při nichž se dohodnete na ideálním řešení, vašich možnostech a přáních.

JENOM OKNA NESTAČÍ

Pokud se jedná o dotace získané přímo na výměnu oken, odborníci vám nejspíš rovnou řeknou, že až na výjimky tento krok samotný stačit nebude. Zjednodušené vysvětlení zní, že plocha oken je v porovnání s celou stavbou zanedbatelná na to, aby sama o sobě dokázala snížit měrnou spotřebu tepla na vytápění alespoň o potřebných 20 %. K získání dotace nejspíš budete muset ** ještě přidat další dílčí úpravy - např. zateplení nejvyššího stropu nebo obvodového pláště objektu apod.
Pokud přece jen výměna oken do žádosti spadá, je dobré vědět, že ne na všechno, co se točí kolem jejich výměny, vám dotace náleží. K žádosti totiž musíte připojit tzv. položkový rozpočet, to znamená položku po položce rozepsané veškeré práce spojené třeba právě s výměnou oken (stejně jako se zateplením fasády, instalací tepelného čerpadla apod.). Dotace však získáte pouze na položky bezprostředně související se zateplovací funkcí. Tedy na okna samotná, na jejich demontáž a osazení, ne však např. na parapety, žaluzie či předokenní rolety. To jsou doplňky, které se zateplením přímo nesouvisí, nepatří mezi tzv. uznatelné položky. Může se tedy stát, že zatímco dotace na konkrétní obytný prostor je vypočítána na 130 tisíc korun, náklady na zateplení včetně výměny oken činily celkem 200 tisíc korun, uznatelné položky z toho ale byly pouze 100 tisíc. V tom případě dostanete právě jen 100 tisíc Kč.

KDO TO ZAPLATÍ?

Žádat o dotace můžete před i po provedení prací. V druhém případě musíte dodržet lhůtu 12 měsíců od realizace (dokladem je předávací protokol). Také můžete požádat stejnou firmu, která vám pomáhá získat dotaci jako takovou, o pomoc se získáním úvěru apod. Některé tyto společnosti totiž spolupracují s finančními poradci, kteří vám poradí, kde finanční prostředky získáte.
Konečná fáze pak probíhá v jedné z pěti bank vybraných SFŽP k administraci dotací. Jsou jimi Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB,Uni Credit a LBBW. Zde podáte žádost k zaregistrování, následně je vám zasláno poštou jednací číslo, pod nímž s bankou dále komunikujete. V případě, že žádáte o dotaci před realizací, dostanete od banky tzv. dotační příslib. Při žádosti po realizaci jen bance doložíte faktury. ** V každém případě banka porovnává náklady s položkovým rozpočtem. V okamžiku, kdy podepíšete smlouvu se SFŽP, vzniká nárok na dotaci, kterou banka poukáže na váš účet.
Pokud vás v bance něco zaskočí nebo po vás úředník chce nějaké doplnění, radí odborníci na tuto problematiku nejlépe na místě telefonicky ověřit požadavek bankovního úředníka přímo u SFŽP nebo u zpracovatelské firmy. Není totiž tajemstvím, že mnozí zaměstnanci bank v poskytování dotací ještě stále nemají úplně jasno. JAK JE DRAHÁ DOBRÁ RADA


Pomoc při získávání dotací vás samozřejmě bude něco stát. Cena se odvíjí od konkrétní zakázky, od typu úsporných opatření. Část peněz zaplacených zprostředkovatelské firmě ale můžete získat zpět od SFŽP jako tzv. podporu technické asistence (příklad účtu za zprostředkování dotace - viz tabulka Účet za poradenství).


JAK VYBRAT DODAVATELE

Jak si tedy vybrat dodavatele, abyste byli s vyměněnými okny dlouho spokojeni? Poměrně snadný recept zní: Nechejte si vypracovat více nabídek, vyřaďte jak ty zbytečně drahé, tak ty podezřele levné a vybírejte ze zlatého středu. Dejte na jméno firmy, její tradici a zkušenosti. Dnes jsou totiž na trhu superlevní dodavatelé, kteří vám možná dají desetiletou záruku na svá okna „za babku“, ale otázkou je, zda po deseti letech ještě tato firma bude fungovat, aby svým závazkům dostála. Profesionálové jsou dnes například nešťastní ze superlevné produkce oken z Polska. Tyto výrobky bohužel nepoznáte na první pohled, ale po čase používání zjistíte, že je nekvalitní kování, okno se prohýbá, hůře těsní atd. Jediným vodítkem je vždy právě cena - a nejnižší z nejnižších budí podezření.

ZKONTROLOVAT PO MONTÁŽNÍCH DĚLNÍCÍCH MŮŽETE VYPLNĚNÍ SPÁR PĚNOU, NALEPENÍ LIŠT NEBO ZEDNICKÉ PRÁCE.

Z pravidel dotací

Při samotné výměně oken můžete dosáhnout na dotaci spadající do části A. 2. V prvním případě získáte dotaci ve výši 650 Kč/m2 obytné plochy, pokud snížíte pomocí dílčího zateplení měrnou roční spotřebu tepla na vytápění o 20 %, v druhém případě je to 850 Kč/m2, pokud bude snížení 30tiprocentní.

U rodinných domů dotaci dostanete maximálně na plochu do 350 m2, u bytových domů do 120 m2 na byt.

Pozor! Do energetického posudku se sice nezapočítávají tzv. technické místnosti, které nejsou určené k bydlení, např. garáž, dílna, kotelna, ale dotace se vypočítává pouze na plochu určenou k bydlení.


Co zpracovatelská a poradenská firma nabízí?

Společnost, která vás povede na cestě k získání dotace, mj. zajistí: posouzení dotačního záměru žadatele v rámci opatření konzultace se žadatelem o možnostech získání dotace návrhy smlouvy o poskytnutí expertní pomoci technické zaměření nemovitosti pro následný posudek audit k posouzení potřeb opatření výpočet úspor při aplikaci zateplení pro oblast A výpočet tepelných ztrát budovy a potřeby tepla pro oblast C vyhodnocení stavu auditu výběr vhodného řešení zpracování projektové dokumentace technická zpráva k projektu a záměru zpracování agendy pro SFŽP kontrola všech dokumentů od dodavatelů zpracování komplexní žádosti podání žádosti na SFŽP ke schválení zajištění poradenství v průběhu realizace opatření zpracování konečné agendy k vyplacení dotace


Účet za poradenství


Pro ilustraci uvádíme příklad účtu za zprostředkování dotace:
Případ, že žadatel již má projektovou dokumentaci:
Práce technika + cestovné: 1 800 Kč
Výpočet: 9 000 Kč
Projekt: 12 000 Kč
Celkem: 22 800 Kč
Dotace od SFŽP (podpora technické asistence): - 20 000 Kč
Žadatel zaplatí: 2 800 Kč
Případ, že žadatel nemá projektovou dokumentaci:
Práce technika + cestovné: 3 000 Kč
Výpočet: 9 000 Kč
Projekt: 16 800 Kč
Celkem: 28 800 Kč
Dotace od SFŽP (podpora technické asistence): - 20 000 Kč
Žadatel zaplatí: 8 800 Kč
Ceny s DPH
Zdroj: Správa dotací.EU


O autorovi| Kateřina Nová, odborná spolupráce Ing. Jiří Scheidel, Ph. D. - Window Holding, Bc. Petra Melková - Správa dotací. EU


...návrat zpět

Window Holding
© Copyright Window Holding 2008-2021
Všechna práva vyhrazena
edited by n.e.s.p.i.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Hlavní 456 bezplatná linka: 800 777 666
250 89 Lázně Toušeň