Zákaznická linka
info linka 800 183 572
česká verze   english version   Deutsch Version
 
windowholding.cz >Pro média>Napsali o nás
Hledání:

novinka  17. 08. 2010    Pěkní bydlení 9/2010

KVALITNÍ OKNO

netvoří jen sklo Zeptáte-li se dítěte, jaké je okno, odpoví, že skleněné. My dospělí však mluvíme o oknech dřevěných, plastových či kovových. To, co vidí dítě, považujeme za samozřejmost a mluvíme o tom, v čem je rozdíl – v nosičích skla.
 
Smyslem okna bylo odjakživa zajistit výhled z domu. Pouhý otvor však vpustil do domu i déšť a chlad. Do cesty se mu postavilo sklo, původně v dřevěném rámu, který však dokážou úspěšně nahradit plast či kov. Vybíráme-li dnes nové okno, musíme se zajímat o celé okno – sklo i rám.

 
I okno se musí snažit
 
Snaha o úspory tepla se tak jako celému stavebnictví nevyhnula ani výrobcům oken. Okenní otvory tvoří značnou plochu obvodového pláště, a přitom z hlediska tepelně izolačních vlastností tvoří jeho nejslabší článek. I ony se musejí vynasnažit, aby jimi unikalo co nejméně tepla, odborně řečeno aby dosahovaly co nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla U. S jeho pomocí se dozvíme, kolik tepla uniká z místnosti ven a v létě naopak. Konkrétní hodnota U vyjadřuje množství tepla, které unikne metrem čtverečním konstrukce při teplotním spádu 1 kelvinu. Čím nižší je hodnota tohoto úniku, tím lépe. I když této defi nici zcela nerozumíte, budete-li vybírat okno, s tímto ukazatelem se nutně setkáte, a to rovnou ve třech podobách. Na tepelně izolační vlastnosti okna má, jak jsme již řekli, vliv sklo i rám, budeme tedy sledovat součinitel prostupu tepla sklem Ug (glas), rámem Uf (frame) a celým oknem Uw (window). Neseriózní výrobci mohou uvádět například jen hodnotu zasklení (Ug), která bývá nejpříznivější, a nepozorného kupce tak mohou uvést v omyl. Zatímco původně vyráběná plastová okna a eurookna měla součinitel prostupu tepla celým oknem okolo 3 W/m2K, dnešní normou doporučená hodnota je již 1,2 W/m2K, špičková okna však dosahují hodnot výrazně nižších.

Izolační zasklení
 
Sklo představuje zhruba 70 % z celkové plochy okna. Na jeho kvalitách tedy záleží především. Díky technologickému vývoji může zasklení dosáhnout hodnot Ug až k 0,3 W/m2K. Tepelně izolační vlastnosti oken se zlepšují používáním izolačních dvoj- i trojskel, která mohou mít na vnitřním skle z vnitřní strany nanesenu tenkou vrstvu oxidu kovu a mezeru mezi skly navíc vyplněnou vzácnými plyny. Dalšího vylepšení se dosahuje použitím speciální fólie Heat Mirror do meziskelní dutiny, která představuje další vložené zrcadlo pro tepelné paprsky. Taková dvojskla mohou dosáhnout hodnot U až k 0,3 W/m2K. Parametry prosklení ovlivňuje i distanční rámeček, který vymezuje vzdálenost tabulí skla. Původně používané hliníkové se dnes nahrazují nerezovými nebo plastovými rámečky, tak zvanými teplými. Cena prosklení díky nim mírně vzroste, ale v oblasti styku skla s rámem nevzniká tepelný most a nedochází ke srážení vodní páry.


Dřevo, plast, hliník?

Všechny způsoby zasklení mohou být použity do všech druhů rámů, proto vybíráme-li okno, rozhodujeme se vlastně o materiálu, ze kterého je vyroben rám. V prvé řadě musí plnit svou prvotní – nosnou – funkci, rozhoduje i o estetické hodnotě okna a samozřejmě o ceně. Nemluvíme však o primárních vlastnostech materiálů, protože okna zaznamenala v posledních letech bouřlivý vývoj, díky kterému se nepříznivé vlastnosti postupně eliminují a rozdíly mezi okny plastovými, dřevěnými i hliníkovými se tak poněkud smazávají. Okenní profi ly nesmějí zaostávat za tepelně izolačními vlastnostmi okna, jinak by kvalitní zasklení ztrácelo smysl. Pro všechny materiály platí, že k dosažení potřebného součinitele prostupu okna je nutné i kvalitní těsnění funkční spáry a dostatečná hloubka zasklívací drážky, okolo 25 mm. U trojskel není tento parametr již tak významný, neboť díky větší tloušťce trojskla a kvalitním plastovým rámečkům již v této části nevzniká příliš významný tepelný most.


Progresivní plast

Nejbouřlivějším vývojem prošla plastová okna. Jejich výhodou je příznivá cena a snadná údržba. Vývoj se zaměřil na odstranění nedostatků, zejména na zvyšování tuhosti a zlepšení tepelně izolačních vlastností, ale také na estetiku. Tepelný odpor rámů se zlepšuje stále důmyslnějšími vícekomorovými okenními profi ly. Nezáleží jen na počtu komor, ale na celkové konstrukci profi lu. Neplatí proto jednoznačně, čím více komor, tím nutně lepší tepelně izolační vlastnosti. Těch je například možné dosáhnout i při menším počtu komor jejich vyplněním izolační pěnou. Směrodatný pro srovnání je proto součinitel prostupu tepla rámem Uf.
Tuhost větších plastových profi lů zajišťuje ocelová výztuž, která však působí jako tepelný most a zhoršuje tepelně izolační parametry. Výrobci proto hledají cesty, jak vyloučit tepelné mosty použitím termicky dělených ocelových výztuží. Přicházejí také s technologiemi bez výztuže, například s profi ly z kompozitních materiálů se skelným vláknem. Tento postup je však zatím cenově náročnější. Dalším trendem je technologie vlepování skel. Pevné spojení křídla s izolačním sklem v jeden celek dovoluje nepoužívat ocelovou výztuž v křídle do výšky okna 1,5 m. Nezanedbatelnou výhodou vlepovaných skel je zvýšení odolnosti proti násilnému vniknutí. Pevnost okna je možné zvýšit konstrukčním spojením plastu a hliníku.
Inovací prochází i vzhled plastových profi lů. Můžete si je dopřát nejen bílé, ale jako imitaci dřeva či barevné. Nejrozšířenější metodou barvení se stalo kašírování potištěné PVC fólie na těleso profi lu. Měkčená fólie je opatřena i dezénem, a okno tedy připomíná dřevo nejen svou barvou, ale i strukturou. Další metodou je koextruze. U tohoto procesu se při výrobě profi lů zároveň s PVC spoluvytlačuje i tavenina akrylátu v požadovaném barevném odstínu.


Pokračování najdete v zářijovém vydání Pěkného bydlení.


Miloslava Perglová
Odborná spolupráce: Jiří Scheidel, Window Holding


...návrat zpět

Window Holding
© Copyright Window Holding 2008-2021
Všechna práva vyhrazena
edited by n.e.s.p.i.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Hlavní 456 bezplatná linka: 800 777 666
250 89 Lázně Toušeň