Zákaznická linka
info linka 800 183 572
česká verze   english version   Deutsch Version
 
windowholding.cz >Pro média>Tiskové zprávy
Hledání:

novinka  22. 02. 2011    Smyšlený nárok důvodem šikanózního insolvenčního návrhu

Smyšlený nárok důvodem šikanózního insolvenčního návrhu

 

Praha, 21. února 2011 - Společnost Window Holding informuje, že podle úřední desky Městského soudu v Praze na ni byl dnes podán návrh na insolvenci. Prostřednictvím svého mediálního zástupce podává toto stanovisko.
 

Stavební firmě ARWEN, spol. s r.o. (přejmenována od září 2010 na STAVCOMB s.r.o.) byla dodána zakázka hliníkových oken včetně instalace v ceně 1,2 milionu Kč. Šlo o stavbu bytového domu, který je ve vlastnictví tehdejší jednatelky (a bývalé majitelky) firmy ARWEN. Za zakázku firma ARWEN doposud přes opakované výzvy nezaplatila. Naopak začala uplatňovat nárok na odstranění údajných vad a nedodělků. Přestože v roce 2009 firma ARWEN písemně potvrdila, že na díle nejsou žádné vady a nedodělky, přes další výzvy za dílo dodnes nezaplatila.
 
Místo zaplacení dlužných 1,2 milionu korun v průběhu roku 2009 firma ARWEN uplatnila smyšlené smluvní pokuty v nesmyslné výši 58,9 milionů korun. Tyto nároky nebyly samozřejmě společností Window Holding uznány jako oprávněné.
 
Dnes Městský soud v Praze zveřejnil na úřední desce insolvenční návrh firmy TREGO In s.r.o. s uvedením údajného dalšího věřitele firmy PTM Rent s.r.o. za údajný nárok v celkové výši 7,2 mil. Kč. Z návrhu na insolvenci je zřejmé, že oba údajné nároky pocházejí z neprokázaného nároku firmy ARWEN (nyní STAVCOMB) ve výši 58,9 mil. Kč pocházející z jedné smlouvy o dílo. Toto rozdělení údajné smluvní pokuty jediného původního domnělého věřitele převodem na dva subjekty je zjevně zcela účelový krok. V daném případě nemůže být podán návrh na insolvenční řízení za účasti jediného věřitele.
 
Insolvenční návrh byl navíc podán k soudu, který pro rozhodování není místně příslušný, po vznesení této námitky o jeho přidělení k místně příslušnému soudu by měl rozhodovat Vrchní soud v Praze.
 
Firma Window Holding považuje tento problém za již ukončený odběratelsko-dodavatelský spor, jehož podstatou je dluh stavební firmy ARWEN (nyní STAVCOMB) za řádnou dodávku ve výši 1,2 milionu korun. Window Holding zvažuje podání žaloby na uhrazení této částky, na iniciátora návrhu na insolvenci podá trestní oznámení a soudu navrhne předběžné opatření, kterým se bude domáhat odstranění účinků insolvenčního návrhu. Zájmem společnosti Window Holding je nebránit vyřešení tohoto účelového návrhu na insolvenci, její zaměstnanci a právní zástupci poskytnou soudu maximální součinnost.
 
Firma Window Holding konstatuje, že je stabilní společností, nesplňuje podmínky úpadku a nemá problém s placením svých závazků, přičemž její splacený základní kapitál činí 430 milionů korun.
 

Kontakt:

Svatopluk Bartík, mediální zástupce Window Holding, tel.: 776 706 868, e-mail: svatopluk.bartik@gmail.com
 

Window Holding a.s., Futurama Business Park, Sokolovská 651/136a, Praha 8 - Karlín


...návrat zpět

Window Holding
© Copyright Window Holding 2008-2021
Všechna práva vyhrazena
edited by n.e.s.p.i.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Hlavní 456 bezplatná linka: 800 777 666
250 89 Lázně Toušeň